Oficina Parlament Europeu

Renda mínima per combatre les desigualtats

  • Javi López
  • Actualitzat:
  • Creat:

Javi López, presenta en aquest vídeo algunes de les conclusions de l'Informe "La lluita contra les desigualtats com palanca per a la creació d'ocupació i el creixement econòmic" aprovat pel Parlamento Europeu.

En l'informe es denuncien els perills i amenaces que els nous tipus de contractes de treball comporten, com els contractes de zero hores i les pràctiques no remunerades, els quals no permeten un nivell de vida decent i es demana a la Comissió que garanteixi que tots els treballadors europeus gaudeixin de condicions de treball dignes. Yse proposa un règim de renda mínima per garantir unes condicions de vida dignes per a tots els ciutadans i ciutadanes.

Paraules clau: